Privacy

Privacyverklaring ACERI|WORKS

Dit is de privacyverklaring van ACERI | WORKS, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62161857. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door ACERI | WORKS in haar systemen. Daarnaast heeft deze verklaring betrekking op het gebruik van tracking cookies op de website www.aceriworks.nl.

ACERI | WORKS respecteert de privacy van alle klanten en alle gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de leveringen en diensten van ACERI | WORKS

 

Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor de leveringen en diensten van ACERI | WORKS vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in ons klantsysteem en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor onze administratie.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door ACERI | WORKS. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ACERI | WORKS.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via info@aceriworks.nl.

Bewaartermijn

ACERI | WORKS bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Administratieve gegevens worden in lijn met de wetgeving 7 jaar bewaard.

Cookies

Bij uw bezoek aan de website www.aceri.nl vragen wij u om toestemming voor het opslaan en gebruiken van tracking cookies. U kunt uw toestemming op ieder moment wijzigen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van ACERI | WORKS. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Klik hier voor onze algemene voorwaarden!

ACERI|WORKS ondersteunende diensten

Het doel van ACERI|WORKS is het toekomstbestendig maken van uw maakbedrijf. Dat betekend dat u dagelijkst optimaal moet kunnen opereren. Daarom kunt u met meerdere ACERI|WORKS diensten dagelijks maximaal presteren en productief zijn.

Lokale technische support

Als Subscription Member heeft u volledig toegang tot live technische ondersteuning van onze SOLIDWORKS experts. Zij zullen u helpen met het maximaliseren van de waarde van uw investering door uw team te begeleiden voor maximale benutting van de software.

Software updates & ander middelen

Profiteer van alle aanvullende mogelijkheden door gebruik te maken van de nieuwste technologieën die bij elke upgrade van SOLIDWORKS softwarepakketten worden geleverd. Maak gebruik van de uitgebreide bibliotheken van onderdelen, assemblages en tekeningen die door de miljoenen gebruikers van SOLIDWORKS over de hele wereld zijn ontwikkeld.

Toegang tot online training & certificering

Subscription Service Members hebben toegang tot meer dan 600 on-demand trainingsvideo’s. Krijg antwoorden op specifieke vragen – om uw horizon te verbreden – met inzichten van talloze gebruikers binnen de SOLIDWORKS gemeenschap. Bijkomend voordeel: u kunt het allemaal volgens uw eigen schema doen, in uw eigen tempo én vanaf elk apparaat dat u maar wilt!